Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

DZIEŃ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

 

    Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Warszawski oraz Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie w partnerstwie z Centrum Eksperckim Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy, pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Spraw Zagranicznych.

    Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu jest współorganizatorem olimpiady, stanowi Komitet Okręgowy Olimpiady, który obejmuje województwo kujawsko-pomorskie. Komitet organizuje I oraz II (okręgowy/wojewódzki) etap olimpiady, III etap (centralny) organizowany w Warszawie (na terenie UW).

    Celem olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka; przez rozwijanie wiedzy akademickiej i kreowanie kompetencji  społecznych – wpływanie na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

    W roku 2018 i 2019 (początek grudnia) zorganizowano w szkole II etap olimpiady oraz spotkanie z przedstawicielami instytucji i służb mundurowych, które zaproszono do współpracy.

    W 2018 roku w szkole gościli przedstawiciele Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO wraz z dyrektorem, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy wraz z szefem, 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT wraz dowódcą, Komendy Wojewódzkiej PSP wraz z komendantem, Oddziału ŻW w Bydgoszczy, Komend Powiatowych PSP i Policji wraz z komendantami. Instytucje te przygotowały stoiska promocyjne i  wsparły komitet okręgowy nagrodami przeznaczonymi dla laureatów II etapu olimpiady. Dyrektor, dowódcy, szefowie i komendanci uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym etap okręgowy oraz wręczeniu nagród.

    Patronami olimpiady są: Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy, Związek Nauczycielstwa Polskiego w Golubiu-Dobrzyniu, MOZ NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Golubiu-Dobrzyniu. Gospodarzem spotkania jest Starosta Golubsko-Dobrzyński z dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny.

    W roku 2019 współpracę z zespołem szkół podjęły również Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu / Komendant Garnizonu Toruń oraz Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu. Przedstawiciele centrów gościli w szkole i przygotowali stoiska promocyjne oraz nagrody.

    Tak licznie i bogato reprezentowane służby i instytucje pozwoliły na zorganizowanie dla młodzieży możliwości spotkania z przedstawicielami ww. służb w celu poznania specyfiki ich działania oraz oferty podjęcia pracy/służby. Zorganizowano możliwość spotkania z żołnierzami i funkcjonariuszami. Pozwoliło to realizować główne cele olimpiady, które sprowadzają się do propagowania wiedzy o bezpieczeństwie i obronności oraz kreowania postaw patriotycznych i proobronnych, a także realizować cele szkoły związane z doradztwem zawodowym.

    Poszerzenie grupy współtworzących Okręgowe Eliminacje Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności o kolejne jednostki wzbogaciło formułę wydarzenia, które stało się Dniem Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, czyli połączeniem organizacji II etap olimpiady oraz prezentacji wojska i innych służb, która była dostępna dla uczestników olimpiady, jak i wszystkich uczniów zespołu szkół.          

    W kolejnej edycji Dnia Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności możliwe jest zaproszenie do odwiedzenia stoisk i udziału w spotkaniach młodzieży z innych szkół powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

Banery

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie