Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Dla Kandydata

Uwaga! Kandydaci do klasy I mundurowej (oddziału przygotowania wojskowego).

27.06.2023 odbędzie się prób sprawności fizycznej.

Zbiórka o godzinie 10.00 przed wejściem do szkoły.

Próbę sprawności fizycznej kandydat wykonuje w stroju i obuwiu sportowym, niedopuszczalne jest noszenie biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, mogących spowodować uszkodzenie ciała kandydata.

Kandydat przekazuje koordynatorowi ds. klas mundurowych zgodę na udział ww. próbie (w załączeniu).

Uczniowie klas VIII - niebawem Absolwenci Szkół Podstawowych

W związku ze stojącymi przed Wami wyborami szkół, w których podejmiecie naukę po wakacjach, Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.

Liceum w Golubiu działa już od 76 lat i wykształciło wielu młodych ludzi. Kolejne roczniki licealistów wkraczają każdego roku w mury "Wazówny". Wielu idzie śladami swoich rodziców, a nawet dziadków, którzy również ukończyli tę szkołę. Wielu rozpoczęło tu swoją edukacyjną przygodę.

Abyście mogli dobrze przygotować się do matury, a później do podjęcia nauki w szkołach wyższych, proponujemy Wam sprawdzone rozwiązania, naukę w klasach o czterech rozszerzeniach. Czeka na Was ciekawa i bogata oferta przedmiotów rozszerzonych i dodatkowych.

Proponujemy naukę w klasach:

A – politechnicznej (rozszerzony język angielski, matematyka, informatyka),

B – biologiczno-chemicznej (rozszerzony język angielski, biologia, chemia),

C – humanistyczno-medialnej (rozszerzony języka angielski, język polski, historia),

D – mundurowej (rozszerzony język angielski, geografia, przygotowanie wojskowe),

E - ogólnej (rozszerzony język angielski, język polski, matematyka)

               W każdej klasie język angielski nauczany jest w zakresie rozszerzonym. Natomiast w zakresie podstawowym można dokonać wyboru spośród dwóch języków nowożytnych - niemieckiego i rosyjskiego.

               Aby rozwijać Wasze pasje i zainteresowania przygotowano zestaw przedmiotów dodatkowych. Nauczane są wg programów napisanych przez nauczycieli "Wazówny", są to: astronomia w praktyce, ekonomia w praktyce, matematyka z geogebrą, dowody matematyczne, informatyka w naukach technicznych, łacina w naukach przyrodniczych, fizyka w naukach medycznych, biologia w języku angielskim, technologia medialna, edukacja teatralna, historia XX wieku w języku angielskim, łacina w naukach humanistycznych, historia filozofii,  atletyka terenowa, edukacja wojskowa, edukacja policyjna i edukacja pożarnicza z ratownictwem.

               Szkoła stwarza duże możliwości kształcenia i rozwijania zainteresowań dzięki realizacji ciekawych projektów edukacyjnych - „Region Nauk Ścisłych II" i  „Niebo nad Astrobazami”. Uczniowie biorą udział w zajęciach warsztatowych, kołach zainteresowań, obozach naukowych i kursach językowych.

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie