Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Aktualności

Komunikat o egzaminie maturalnym 2021 – ważne!

 Uczniowie klas trzecich:

- aby zdać egzamin maturalny należy przystąpić do trzech egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym (j. polski, matematyka, j. obcy) i uzyskać min. 30%
- egzamin ustny z danego przedmiotu można zdawać tylko w wyjątkowych, uzasadnionych pisemnie przypadkach  (w 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu lub musi zrealizować postanowienia umowy międzynarodowej).
- egzamin pisemny rozszerzony można, ale nie trzeba zdawać.

W związku z powyższymi zmianami należy zaktualizować deklaracje maturalne.

Jeśli nie dokonacie żadnych zmian to deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną i przystąpicie do egzaminów ze wszystkich zadeklarowanych przedmiotów z wyłączeniem egzaminów ustnych. Oznacza to, że jeśli nie chcenie nic zmieniać, to nie trzeba przychodzić do szkoły w wyznaczonym dniu, a egzamin ustny zostanie „zdjęty” automatycznie.

Harmonogram dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych dla chętnych:

Klasa 3LAB – czwartek, 21 stycznia, godz. 8:00

Klasa 3LC – piątek, 22 stycznia, godz. 14:00

Klasa 3LD – piątek, 22 stycznia, godz. 13:00

Zmiany w deklaracjach można dokonać u Pani Karoliny Lewandowskiej – Kadry, w danym dniu w wyznaczonych godzinach z zachowaniem reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, dystans, maseczka zakrywająca nos i usta). Proszę przestrzegać wyznaczonych dat i godzin, ponieważ ze względów sanitarnych nie będziemy przyjmować wniosków poza wyznaczonymi terminami.

Proszę także zapoznać się z poniższymi informacjami:

- Wymagania na egzaminie maturalnym 2021:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

- Informacja o egzaminie maturalnym w roku 2021 – aktualizacja:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Egzamin_maturalny/Informacje_o_egzaminie/2021/2020_12_29_EM_Informacja.pdf 

- Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2021 – aktualizacja:

https://www.oke.gda.pl/plikiOKE/Komunikaty_CKE/2020/2020-12-23_E8_EM_Harmonogram.pdf

Aktualne informacje znajdziecie także na stronie naszej szkoły w zakładce: Uczeń

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie