Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Aktualności

Próbny egzamin maturalny - informacje

Matura próbna - 03.03 - 12.03.2021

 1.  03.03.2021 (środa) - Język polski / poziom podst.

8.30 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  04.03.2021 (czwartek) - Matematyka / poziom podst.

8.30 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  05.03.2021 (piątek) - Język angielski / poziom podst.

8.30 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w klasach 105, 106, 109, 110;

 1.  08.03.2021 (poniedziałek) - Język angielski/ poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w klasach 106, 109;

 1.  08.03.2021 (poniedziałek) - Język rosyjski / poziom podst.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w klasie 105;

 1.  09.03.2021 (wtorek) - Język polski / poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  09.03.2021 (wtorek) - Matematyka / poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  11.03.2021 (czwartek) - Biologia / poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  11.03.2021 (czwartek) - Historia / poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  12.03.2021 (piątek) - Chemia / poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  12.03.2021 (piątek) - Geografia / poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 1.  12.03.2021 (piątek) - Fizyka / poziom rozsz.

8.45 zbiórka w holu - rozpoczęcie 9.00 w sali gimnastycznej;

 

UWAGA:

 1.  Warunkiem napisania egzaminu jest punktualne przybycie do szkoły;
 2.  Okrycia wierzchnie oraz torby/plecaki należy zostawić w klasach:

III LAB - klasa 15, III C - klasa16, III D - klasa 14;

 1.  03.03, 4.03, 5.03 zdający nie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych wg planu lekcji;
 2.  10.03 nie ma egzaminu, uczniowie uczestniczą w zajęciach lekcyjnych wg planu lekcji;
 3.  08.03, 9.03, 11.03, 12.03 zdający egzamin z wybranego przedmiotu na poziomie rozsz. po egzaminie uczestniczą w  zajęciach lekcyjnych wg planu lekcji od godz. 13.45;
 4.  Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem;
 5.  Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z matematyki obowiązkowo linijkę
  i cyrkiel, pozostałe przybory zapewnia szkoła;
 6.  Zdający może mieć linijkę na egzaminie z biologii, chemii, fizyki i geografii;
 7. WAŻNE:
 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19;
 • Na egzamin nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych;
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem;
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal,
  w których jest przeprowadzany egzamin, po zajęciu miejsc przez zdających.

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie