Menu

Dane kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28,
87-400 Golub-Dobrzyń

tel./fax: +48 56 683 54 50

Dyrektor
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl

Sekretariat
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

Aktualności

Informacje dla maturzystów

Ważne informacje dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego:

 • Punktualne przybycie do szkoły wszystkich zdających:
 • w dniach 4, 5 i 6 maja - egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego: 8:15
 • pozostałe egzaminy: 8:30 oraz 13:30.
 • Wszyscy zdający muszą mieć zakryte usta i nos (maseczka jedno- lub wielorazowa) oraz przestrzegać zachowania przynajmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób.
 • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Osoba, która przechorowała COVID – 19 (tzn. jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID – 19 (tzn. Osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji gdy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów np. maskotki, telefony. Rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie, torby) zdający pozostawiają na czas egzaminu w salach:
 • Absolwenci klasy 3LAB w sali nr 14
 • Absolwenci klasy 3LC oraz absolwenci z lat ubiegłych w sali nr 16
 • Absolwenci klasy 3LD w sali nr 15.
 • Zdający, którzy oczekują w szkole na egzamin o godz. 14, przebywają w salach nr 100.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną wodę.
 • Wszystkich zdających obowiązują procedury bezpieczeństwa dla przystępujących do egzaminu maturalnego, zamieszczone w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w roku 2021 egzaminów...

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210419%20Przeprowadzanie%20EGZAMINY_2021%20COVID%20Wytyczne%20PUBL.pdf

 

Wróć

Banery

Odnośniki

Kontakt

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie