Menu

Aktualności

IV Powiatowy Konkurs Lekturowy dla uczniów klas VIII

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny ma zaszczyt zaprosić do udziału w IV Powiatowym Konkursie Lekturowym dla klas VIII szkół podstawowych. 
Zachęcamy do przeprowadzenia etapu szkolnego. Test do przeprowadzenia etapu szkolnego oraz klucz odpowiedzi zostały wysłane do szkół.
W załącznikach znajdują się:
- regulamin;
- karta zgłoszeniowa  i zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz wykorzystanie jego wizerunku (skan podpisanej przez rodzica karty zgłoszeniowej  i zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia oraz wykorzystanie jego wizerunku należy przesłać na podany w regulaminie adres e-mail  lub przesłać oba dokumenty na adres: Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, ul. PTTK 28, 87-400 Golub Dobrzyń z dopiskiem III PKL lub dowieźć osobiście do sekretariatu ZS nr 1 im. Anny Wazówny);
- plakat.