Menu

Aktualności

Uwaga! Kandydaci do klasy I mundurowej (oddziału przygotowania wojskowego)

20.06.2024 r. odbędzie się prób sprawności fizycznej.

Zbiórka o godzinie 10.00 przed wejściem do szkoły.

Próbę sprawności fizycznej kandydat wykonuje w stroju i obuwiu sportowym, niedopuszczalne jest noszenie biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach, mogących spowodować uszkodzenie ciała kandydata.

Kandydat przekazuje koordynatorowi ds. klas mundurowych zgodę na udział ww. próbie (w załączeniu).

Wróć

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie