Menu

70-lecie szkoły

 • Gmina_G-D
 • Miasto_G-D
 • MiG_KPom
 • MiPBP_G-D
 • Oddz._ZNP_G-D
 • prof_Błażejowski_I_cz.1
 • prof_Błażejowski_I_cz.2
 • prof_Błażejowski_II
 • Rada_Rodziców_LO_G-D
 • St_Pow_G-D
 • Stow_Abs_LO _G-D

70-lecie Liceum i Gimnazjum

             Na sobotę 6 lutego czekało wielu absolwentów "Wazówny". Był to szczególny dzień dla szkoły, która została otwarta w 1945 roku. Świętowano siedemdziesiątą rocznicę jej powstania. Z tej okazji zorganizowano Zjazd Absolwentów, który zgromadził 155 byłych uczniów, do nich dołączyło 50 gości, którzy uczestniczyli w uroczystościach jubileuszu.

                       Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Golubiu, gdzie odprawiono Mszę świętą. Wśród koncelebrujących znaleźli się proboszcz ks. dziekan Andrzej Zblewski i dwaj absolwenci Szkoły - księża Tomasz Tułodziecki i Tomasz Pokornowski. Podczas Mszy poświęcono tablicę pamiątkową, która przypomina, zmarłą po długiej chorobie, nauczycielkę "Wazówny" Izabelę Jurgielską.

            W szkole od rana działał sekretariat zjazdu, w którym rejestrowali się jego uczestnicy. Oczekując na otwarcie uroczystości, goście i absolwenci spotykali się w klasach, które tego dnia zamieniły sie w kawiarenki. Przy kawie i smacznych wypiekach, które zapewnili rodzice uczniów, rozpoczęły się pierwsze koleżeńskie rozmowy.

            O dwunastej wszyscy goście, nauczyciele i uczniowie przeszli do sali gimnastycznej, w której odbyła się oficjalna część obchodów. Po rozpoczęciu uroczystości dyrektor Piotr Wiśniewski przywitał wszystkich oraz podziękował sponsorom oraz Przyjaciołom "Wazówny", którzy pomogli w organizacji święta.

            Ważnym momentem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej kolejną rocznicę powstania Szkoły. W asyście dyrektora dokonał jej Hanryk Holtz, jeden z najstarszych absolwentów Szkoły.

            Wykład inauguracyjny o tematyce astronomicznej przygotował i zaprezentował dr Paweł Zieliński. Następnie absolwenci, dyrekcja i nauczyciele oraz uczniowie wysłuchali wielu ciepłych słów. Były wspomnienia, gratulacje, kwiaty i prezenty.

            Wśród gości znaleźli się: starosta Andrzej Okruciński i wicestarosta Franciszek Gutowski, Zbigniew Winiarski, przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, wcześniej wieloletni dyrektor "Wazówny", Małgorzata Piaskowska, kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Katarzyna Pomiankiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców oraz Sławomir Żochowski jej wiceprzewodniczący, burmistrz Mariusz Piątkowski, wójt Gminy Radomin Piotr Wolski, sekretarz Gminy Krzysztof Pieczka reprezentował Marka Ryłowicza wójta Gminy Golub-Dobrzyń, Paweł Warlikowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Zbigniew Blonkowski reprezentował komendanta powiatowego Policji Dariusza Borowca, Halina Dąbrowska, dyr. Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, Kinga Olejnik dyr. Zespół Szkół nr 3, Aneta Guzowska reprezentowała dyr. Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej Mariolę Waszewską, Jarosław Zakrzewski, dyr. Powiatowego Urzędu Pracy, ks. kan. Andrzej Zblewski, proboszcz parafii pw. św. Katarzyny w Golubiu, ks. Paweł Kubasik, wizytator katechetyczny Dekanatu Golubskiego, ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki, ks. Tomasz Pokornowski, Iwona Smużyńska, prezes Oddziału ZNP w Golubiu-Dobrzyniu, Maria Gołębiewska, przewodn. sekcji oświaty Międzyzakładowej Komisji  Związkowej NSZZ „Solidarność” w Golubiu-Dobrzyniu, Marek Bielecki, dyr. Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu, Anna Tuliszewska reprezentowała dyr. Gimnazjum im. I. Działyńskiego Iwonę Sipak, dyrektorzy naszej Szkoły, którzy funkcję tę pełnili w poprzednich latach - Czesław  Kołowski i Kazimierz Radecki.

            W imieniu absolwentów głos zabrali prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Krzysztof Witkowski i Michał Wiśniewski.

            Podczas podsumowań dotyczących historii Szkoły, dyrektor Piotr Wiśniewski wraz ze starostą Andrzejem Okrucińskim podziękowali Zbigniewowi Winiarskiemu za wielki wkład pracy, jaki wniósł on w rozwój Szkoły, pełniąc wcześniej przez wiele lat funkcję jej dyrektora. Do życzeń i podziękowań dołączyli nauczyciele. Dyrektor podziękował również wieloletniej wicedyrektor Elżbiecie Kochner.

            W części artystycznej uczniowie wykonali koncert instrumentalny, zaśpiewał Szkolny Chór "Cantus" oraz wystąpił zespół muzyki dawnej "Capella Antiqua".

            Po części oficjalnej uczestnicy jubileuszu spotkali się na wspólnym obiedzie, który przygotowany został w szkolnej stołówce. Później, do godziny osiemnastej, trwały w kawiarenkach spotkania rocznikowe. Natomiast od osiemnastej sala gimnastyczna zamieniła się w balową. Spotkanie przy muzyce trwało do godziny drugiej następnego dnia.

            Przygotowania do święta trwały przez kilka miesięcy. Tradycyjnie spotkanie takie odbywa się jesienią, jednak w tym roku ze względów organizacyjnych przeniesiono je na luty. Jest to miesiąc, w którym obchodzone jest święto szkoły, które wiąże się z dniem nadania jej imienia Anny Wazówny. Nad całością przygotowań czuwał dyrektor Piotr Wiśniewski i szefowa Komitetu Organizacyjnego Zjazdu Absolwentów 2015/2016 Małgorzata Chojnacka. W prace związane z przygotowaniem i organizacją święta włączyło się wielu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły oraz uczniów. Uczniowie podejmowali się wielu zadań, podczas samego święto pełnili funkcje reprezentacyjne, ale również wykonywali prace związane z przebiegiem uroczystości. Tego dnia stali się prawdziwymi gospodarzami w swojej szkole. Gościli swoich starszych Kolegów - Absolwentów z pełnym zaangażowaniem i zapałem.

Dariusz Guzowski

 

 • Nauczyciele uczący obecnie w szkole
 • Odslonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez absolwentów
 • Oprawa muzyczna zabawy, zespół Orient Junior
 • Przemowienie starosty powiatu golubsko-dobrzyńskiego Andrzeja Okrucińskiego
 • Przemówienia absolwentów szkoly
 • Przemówienie dyrektora szkoły Piotra Wiśniewskiego
 • Przemówienie wicedyrektora szkoły Dariusza Guzowskiego
 • Spotkania absolwentów w klasach
 • Spotkanie absolwentów podczas obchodów 70-lecia szkoły
 • Spotkanie absolwentów
 • Uczestnicy i zaproszeni goście
 • Uczestnicy zjazdu podczas uroczystej akademii
 • Wprowadzenie sztandaru szkoły
 • Wspólna zabawa kończąca uroczyste obchody
 • Wspólne spotkania w klasach
 • Występ chóru szkolnego Cantus podczas uroczystej akademii
 • Występ zespołu podczas uroczystej akademii
 • Zwiedzanie klas z wystawami poszczególnych roczników
 • Zwiedzanie wystaw tematycznych poszczególnych roczników
 • Życzenia od byłego dyrektora szkoły Zbigniewa Winiarskiego
 • Życzenia od zaproszonych gości
 • Przemówienie przewodniczącej Rady Rodziców Katarzyny Pomiankiewicz
 • Monika Kwidzyńska i wicedyrektor Dariusz Guzowski

Banery

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń
województwo kujawsko-pomorskie

tel./fax: +48 56 683 54 50
e-mail: dyrekcja@wazowna.pl
e-mail: sekretariat@wazowna.pl

[obiekt mapy] Lokalizacja Szkoły na mapie